Ashanti For You z Fakpolu

  • Młodzieżowy Champion Litwy
  • Młodzieżowy Champion Łotwy
  • Rozpoczęty Mł. Champion Polski